OP DER JUEGD

Plein: 25.00€ / Groupe: 20.00€ / < 26 ans: 12.00

de Dicks, OPERA du TROTTOIR. Avec: Yannchen Hoffmann, Jean-Nico Schambourg, Carlo Hartmann, Dany Weiler, Manfred Logeling, Claude Kraus, Gisela Bitdinger.

Théâtre en langue luxembourgeoise.

Bühnebild,  Inszeenéierung: Carlo Hartmann

Musikalesch Begleedung: Romain Welter

Kostümer,  Astudéierung: Yannchen Hoffmann

Dammechouer: Demonstrantinnen, Protestantinnen....

Härechouer: Klepper, Dreiwer an Iwwerdreiwer....

Hätt onse gudden DICKS nët déi wonnerschéi Musék zu séngem Koméidisstéck"OP DER JUEGD" komponéiert, géif d'Stéck - wéinst dem nët onëmstriddenen Thema "der Juegd" - wuel kaum hautdesdaags nach op Spillpläng ze fanne sinn. Mee wann d'OPERA du TROTTOIR sech dësem Thema unhëllt, dann trieden am verschneiten Theaterbësch nët nëmmen d'Frënn vu Jeeërei, vu Bësch a vum Wëld op, mee och d'Kritiker vun deenen Traditiounen kommen - natierléch zum grousse Spaass vum Publikum - zu Wuert an däerfen hir Positioune behaapten. An sou versicht dem Carlo Hartmann seng peppég Mise en scène, op amusant Art a Weis, dës festgefueren Diskussioun ze entschäerfen.

Eng héichkaräteg Besetzung bréngt déi musikalesch Bijouen (D'Piirle vum Daa - D'Fëscher an Jee'r - Bei mir, an onsem Gréit - 'T si vill schéi Rousen an der Stad......) ganz apaart zum blénken.

Cube 521 1-3, Driicht, Marnach, Luxembourg

Calendrier

Newsletter

Plan de salle

En raison d’une demande croissante de notre public, nous avons agrandi notre salle. Téléchargez notre nouveau plan de salle en format pdf.

Espace Pro/presse

Connexion

Les documents de presse pour les manifestations respectives, si disponibles, seront affichés dans la fiche de la manifestation sous l'onglet "Presse"

Email ou mot de passe invalide. Il est aussi probable que votre compte n'ai pas encore été validé par un administrateur.

Demande d'inscription
Une erreur est survenue lors de votre inscription. Veuillez vérifier vos informations.
Votre inscription a été enregistrée. Votre compte sera actif dès lors qu'un administrateur l'aura validé.