OP DER JUEGD

Erwachsene:25.00€ / Gruppe:20.00€ / < 26 Jahren:12.00

vum Dicks, OPERA du TROTTOIR. An den Haaptrollen: Yannchen Hoffmann, Jean-Nico Schambourg, Carlo Hartmann, Dany Weiler, Manfred Logeling, Lou Wio, Gisela Bitdinger.

Bühnebild,  Inszeenéierung: Carlo Hartmann

Musikalesch Begleedung: Romain Welter

Kostümer,  Astudéierung: Yannchen Hoffmann

Dammechouer: Demonstrantinnen, Protestantinnen....

Härechouer: Klepper, Dreiwer an Iwwerdreiwer....

Hätt onse gudden DICKS nët déi wonnerschéi Musék zu séngem Koméidisstéck "OP DER JUEGD" komponéiert, géif d'Stéck - wéinst dem nët onëmstriddenen Thema "der Juegd" - wuel kaum hautdesdaags nach op Spillpläng ze fanne sinn. Mee wann d'OPERA du TROTTOIR sech dësem Thema unhëllt, dann trieden am verschneiten Theaterbësch nët nëmmen d'Frënn vu Jeeërei, vu Bësch a vum Wëld op, mee och d'Kritiker vun deenen Traditiounen kommen - natierléch zum grousse Spaass vum Publikum - zu Wuert an däerfen hir Positioune behaapten. An sou versicht dem Carlo Hartmann seng peppég Mise en scène, op amusant Art a Weis, dës festgefueren Diskussioun ze entschäerfen.

Eng héichkaräteg Besetzung bréngt déi musikalesch Bijouen (D'Piirle vum Daa - D'Fëscher an Jee'r - Bei mir, an onsem Gréit - 'T si vill schéi Rousen an der Stad......) ganz apaart zum blénken.

Cube 521 1-3, Driicht, Marnach, Luxembourg

Kalender

Newsletter

Saalplan

Aufgrund der steigenden Nachfrage unseres Publikums wurde unser Saal vergrößert. Hier können Sie unseren neuen Saalplan als PDF-Datei herunterladen.

Presse-Bereich

connexion

Pressematerial finden Sie, wenn verfügbar, bei der jeweiligen Vorstellung unter „Presse“.

Ungültige E-mail oder Passwort. Es kann sein, dass das Konto noch nicht freigeschaltet wurde.

Anmeldung beantragen
Bei ihrer Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie ihre Angaben.
Ihre Anmeldung ist gespeichert. Ihr Konto wird demnächst freigeschaltet.