Den ale Guckuck spiert d'Fréijoer

Presentéiert vun den Pompjeesfrënn van Holler-Bënzelt-Bréidelt Ee lëstigen Dräiakter

Et spillen:Conny Braquet, Nadine Schmitz, Diane Meyers, Conny Jodocy, Marcel Sietzen, Paul Ducomble, Ralph Braquet, Frank Bichel, Philippe Reiff a Fred Huet
An engem klengen Duerf am Eisléck, no bei engem Séi huet den Gust Meyer een klengen Hotel. Leider geet säin Betriib net immens gudd - och well am selwechten Duerf säin Konkurrent den Hotel "schwarze Kueder" méi Erfolleg huet. Dem Gust säin Personal an och säin Kolleg - een Moler - hun ewer eng glorräich Iddi fir dem onbeléiften Konkurrent eng anzewëschen an gläichzäiteg dem Gust aus der Patsch ze hëllefen. No an no kommen ganz interessant Gäscht an den Hotel...

Cube 521 1-3, Driicht, Marnach, Luxembourg

Kalender

Newsletter

Saalplan

Aufgrund der steigenden Nachfrage unseres Publikums wurde unser Saal vergrößert. Hier können Sie unseren neuen Saalplan als PDF-Datei herunterladen.

Presse-Bereich

connexion

Pressematerial finden Sie, wenn verfügbar, bei der jeweiligen Vorstellung unter „Presse“.

Ungültige E-mail oder Passwort. Es kann sein, dass das Konto noch nicht freigeschaltet wurde.

Anmeldung beantragen
Bei ihrer Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie ihre Angaben.
Ihre Anmeldung ist gespeichert. Ihr Konto wird demnächst freigeschaltet.