De Kapitän Mullebutz a seng Séisswaassermatrousen

Plein: 12.00€ / Groupe: 10.00€ / < 26 ans: 6.00

Concert pour toute la famille avec des chansons luxembourgeoises et des chansons du monde entier. Avec Dan Tanson et Georges Urwald. Dans le cadre de son 10ème anniversaire, le Cube vous invite ensemble avec les Pyromantiker Berlin (Der kleinste Jahrmarkt der Welt), à un voyage plein de surprises!

De Kapitän Mullebutz a seng Séisswassermatrousen komme vun enger laanger Rees nees zeréck Heem op Lëtzebuerg. Hiert Häerz ass voller Musek an de Kapp ass voller Erënnerungen un d’Länner déi si gesinn hunn. Ma doheem ass et awer am schéinsten an dofir wëlle si mat hire Frënn e grousst Fest feieren. An Dir sidd invitéiert! De Kapitän Mullebutz, d’Madame Li an d’Séisswassermatrousen sange flott Kanner- a Wanterlidder vun heiheem an aus frieme Länner. D’Lidder erziele vun den Abenteuer déi si erlieft hunn, vum Liewen u Bord a wat ee brauch fir e richtege Matrous ze sinn.

Mat bekannte Vollekslidder & Lidder vum Pir Kremer/Jempy Kemmer, Toni Schuster/Marcel Reuland, Michel Lentz, Georges Urwald, Romy Grangenet a Ralph Kilburg an anerer. Op lëtzebuergesch a fir jidderee vu 4 Joer un.
 

Besetzung

Dan Tanson – Iddi, Konzeptioun a Gesank
Georges Urwald - Arrangementer, Piano, Akkordeon, Klackespill
Christian Peckels / Paolo Simoes - Gittar                                 
Tom Wiot - Bassgei          
Jhang Kohnen - Trompett          
Noemie Leer - Gei a Gesank          
Gast Gnad - Trombonn
Max Sauber – Getrommels
Paul Dahm / Jessica Quintus - Saxophonen                     
Georges Majerus - Tountechnik
Arend Herold – Produktiounsleedung
Milla Trausch – Bléck vu baussen
Aline Janssens – Gesankscoach
Claude Grosch - Visuals          
Joey Adam – Kostümer
Théâtres de la Ville – Produktioun
Chantier Mobile asbl – executiv Produktioun

Mat der Ënnerstëtzung vum MINISTÈRE DE LA CULTURE, Fondation Indépendance, SACEM.
photo: J.Unsen

 

Durée: 60 '


 

Cube 521 1-3, Driicht, Marnach, Luxembourg

Calendrier

Newsletter

Plan de salle

En raison d’une demande croissante de notre public, nous avons agrandi notre salle. Téléchargez notre nouveau plan de salle en format pdf.

Espace Pro/presse

Connexion

Les documents de presse pour les manifestations respectives, si disponibles, seront affichés dans la fiche de la manifestation sous l'onglet "Presse"

Email ou mot de passe invalide. Il est aussi probable que votre compte n'ai pas encore été validé par un administrateur.

Demande d'inscription
Une erreur est survenue lors de votre inscription. Veuillez vérifier vos informations.
Votre inscription a été enregistrée. Votre compte sera actif dès lors qu'un administrateur l'aura validé.